Devşirme sisteminin Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşmesine etkisi oldu mu?

Gibbons gibi bazı yazarlar, devşirme sistemini Türkleştirme ve Müslümanlaştırma siyaseti olarak görürler. Ancak devşirme yöntemi, Hristiyanlar’ı Müslümanlaştırmak için değil, ordunun asker ihtiyacını karşılamak için kurulup, uygulandığından bu fikir doğru değildir. Devşirme her yıl değil, birkaç yılda bir belirli bölgelerden sınırlı sayıda toplanmış, Acemi Ocağı’nın mevcudu hiçbir zaman 10 bin kişiyi geçmemişti.

XV. yüzyılın ortalarına doğru sahneye çıkan devşirme sistemi, XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ise büyük ölçüde uygulanmadı. İmparatorluğun ömrünün sadece üçte birlik bölümünde işleyen bir sistem oldu. Bu yüzden devşirme yöntemi sayesinde Türkleştirilme, imparatorluğun içerisindeki Hristiyanlar’ın çok ufak bir kısmı ile sınırlı kalmıştır.