Islahat Fermanı Osmanlı'ya ne getirdi?

Islahat Fermanı, tamamen Müslüman olmayan tebaa ve Avrupalı devletlerin vatandaşları ile ilgili hükümleri içeriyordu. Bu ferman, Tanzimat’ın aksine dışarının zorlaması ile hazırlanmıştı. Tanzimat Fermanı’nda Batılılara karşı herhangi bir taahhüt verilmemişken, Islahat Fermanı’nın Paris Antlaşması’nda zikredilmesi Osmanlı İmparatorluğu’nu taahhüt altına sokmuştu. Islahat Fermanı, gayrimüslimlerin Osmanlı toplumundaki statülerini değiştirdi ve imparatorluğun uyguladığı zımmi hukukunu sona erdirdi.

Cevdet Paşa, bazı alafranga çelebilerle bazı devlet ileri gelenlerinin, Islahat Fermanı’nınAvrupalılar’la ittifakımızın bir delili olarak gördüklerini ve Müslümanlar’la gayrimüslimlerin kaynaşacağına ve ülkemizde medeniyetin gelişeceğine inandıklarını söyler. Ancak tam tersi bir durum meydana geldi ve Avrupa devletlerini arkalarına alan gayrimüslimler bağımsızlıklarına giden yolda adım adım ilerlediler.