Plevne müdafaasının 93 Harbi’ndeki yeri nedir?

Kısa bir sürede Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü ele geçiren Rus kuvvetleri karşısında önemli bir direniş olmamıştı. Ancak Vidin’de bulunan Osman Paşa’nın Plevne’yi geri alması üzerine burada bir direniş noktası oluşturuldu. Müstahkem bir mevki olan Plevne, Gazi Osman Paşa’nın askeri zekâsıyla birleşince, Tuna cephesindeki Rus askeri hareketi kilitlendi. Plevne’yi geri almak için iki defa saldıran Ruslar, mağlup olmaları üzerine Romenlerden yardım istemek zorunda kaldılar.

Plevne müdafaasının başarılı olması İstanbul’da sevinçle karşılandı ve savaşın başlangıcındaki Rus başarıları üzerine oluşan panik havasını dağıttı. II. Abdülhamid, Osman Paşa’ya bu başarısından dolayı ''Gazi'' ünvanını verdi. Romenlerin yardımıyla girişilen birçok saldırı da sonuçsuz kaldı. Ancak Plevne’de baş gösteren yiyecek sıkıntısı yüzünden Gazi Osman Paşa, 10 Aralık 1877’de düşman kuşatmasını yarma hareketine girişmek zorunda kaldı.

Paşa’nın yaralanması üzerine başarılı olunamadı ve Plevne’deki Osmanlı kuvvetleri esir düştüler. 93 harbinde, Rus kuvvetleri 9 ayda İstanbul önlerine gelmişlerdi. Gazi Osman Paşa ise Plevne önlerinde Rus kuvvetlerini 5 ay boyunca tutmayı başardı.