Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa neden Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer aldı?

Karadeniz’de Ruslar’ı engellemek için bulunan Osmanlı donanmasının 30 Ekim’de, Sinop’ta bir baskın sonucunda batırılması İngiliz ve Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 1848 ihtilalleri sırasında ülkesine sığınan mültecileri Ruslar’a karşı koruduğu için Avrupa kamuoyunda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olumlu bir hava vardı. İngiltere ve Fransa ise, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine fazla büyümesini kendi çıkarları açısından uygun bulmuyorlardı.

İngiltere, donanmasına Osmanlı topraklarının korunması ve Rus donanmasının Sivastopol’a geri döndürülmesi emrini verdi. İngiliz ve Fransız isteklerini kabul etmeyen Rusya, bu iki ülke ile ilişkilerini dondurdu. Rusya’nın daha fazla yayılmasını istemeyen İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ile 12 Mart’ta İstanbul Antlaşması’nı imzaladı. 28 Mart 1854’te Rusya’ya savaş ilan ettiklerinde durum milletlerarası bir boyut kazanmıştı.