II. Mustafa’nın tahttan çekilmesinden sonra neler yaşandı?

II. Mustafa’nın tahttan çekilmesinden sonra, Edirne’de bulunan hükümet görevlileri canlarını kurtarma telaşına düştüler. Kimi sakalını keserek kimliğini saklamaya çalışırken, kimi de Edirne’den uzaklaşmanın yollarını aramaya başladılar. Böylece Edirne’deki hükümet tasfiye oldu.

Edirne halkı da asilerin, kendilerine zarar vereceğini düşündülerse de, daha sonra asilerle beraber hareket etmeye başladılar. Asiler, III. Ahmed’i yeni sultan olarak tahta geçirdiler. Sultan III. Ahmed, tahtını borçlu olduğu asilere, isyan sırasında almış oldukları mevkileri vererek karşılığını ödedi.