Osmanlı yönetimi, ticari imtiyazları, devlet çıkarları için nasıl kullandı?

Akdeniz’in en önemli devletlerinden olan ve Anadolu ile sıkı ticari ilişkilerde bulunan Venedik, I. Murad döneminde ticari imtiyaz kazanmıştı. Yıldırım Bayezid, Venedik’e hububat ihracatını yasaklayarak, ticareti Osmanlı çıkarları için kullandı. Venedik, Fetret Devri’ndeki kargaşadan istifade ederek, Osmanlılar’dan yeni imtiyazlar aldı. Fatih Sultan Mehmed, Venedik’le savaştayken, Napoli ve Floransa gibi Venedik’in düşmanlarına ticari imtiyazlar vererek, düşmanını sıkıştırdı.

Venedik, savaşın bitmesinden sonra 25 Haziran 1479 tarihli antlaşmayla ticarî imtiyazlarını geri aldı. II. Bâyezid devrinde, 1481’de Venedik’le mevcut antlaşma yenilendi ancak 1498 yılında iki devlet arasında savaş çıkınca, Osmanlı yönetimi, Napoli’ye kapitülasyon verdi. Venedik, 24 Mart 1503’te barış antlaşması imzalayınca imtiyazlarını genişleterek geri aldı.