Florence Nightingale’in Kırım Savaşı’ndaki rolü nedir?

Kırım Savaşı’nda yaralananlar İstanbul’a getirilerek hastanelerde ve Selimiye Kışlası’nda tedavi altına alınıyorlardı. Bakım iyi değildi ve özellikle Selimiye Kışlası’nda tıbbi malzeme eksikliğinin yanısıra kalabalık koğuşlarla, pislik ve haşarat ile boğuşuluyordu. Kışlanın çatısı akıyor, yağmur şiddetli yağdığında tuvaletler taşarak koğuşları su basıyordu. 4 Kasım 1854’te İstanbul’a gelen gönüllü hasta bakıcı Florence Nightingale ekibiyle birlikte, buradaki yokluklara rağmen düzenli ve temiz yeni bir hastane meydana getirdi.

Geceleri herkes çekildikten sonra, uzayıp-giden Selimiye Kışlası’nın koridorlarında lambasıyla dolaşır ve hastaları kontrol ederdi. Bu yüzden ona ''Lambalı Kadın'' denildi. Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale’in bu gayretli ve şefkatli davranışlarıyla, çalışmaları bütün dünyada kısa sürede duyuldu. Selimiye’deki meseleleri önemli ölçüde çözen Nightingale, Mayıs 1855’te İngiliz askerlerin tedavisi için bir grup hemşireyle Kırım’a gitti. Florence Nightingale gelmeden önce düzensiz sağlık hizmetleri, pislik, yetersiz beslenme ve hasta bakıcı yokluğundan yaralı askerlerin %50’den fazlası ölüyordu.

Onun ve ekibinin çalışmaları ile bu oran %2.2’ye düşürüldü. Lambalı Kadın, malzeme eksikliği ve diğer zor koşulların yanısıra, en çok Selimiye’nin başhekimi Dr. Duncan Menzies ve Kırım’daki ordunun en üst düzey hekimi olan Dr. John Hall’in engellemeleri ve düşmanca tavırları ile uğraşmıştı. Bu doktorlar savaş bölgesinde kadınların bulunmasının hastane disiplinini ortadan kaldıracağını iddia ediyor ve herhangi bir kadının ordudaki tıbbi hizmetlerin yerine getirilişine müdahale etmesini istemiyorlardı.

Florence Nightingale onların engellemelerini, özellikle The Times’ın kendisini destekleyen ve öven yazıları ile aşabildi. Nightingale’in yanısıra bu başarıların kazanılmasını sağlayan diğer bir kişi ise hemşire Sarah Anne Terrot’tu. Ancak onun ismi Nightingale’in gölgesinde kaldığından fazla bilinmemektedir. Florence Nightingale’in Kırım Savaşı ve
sonrasındaki çalışmaları sayesinde hasta bakımı uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılan bir meslek haline geldi.