Rami Mehmed Paşa sadrazam olduktan sonra ne gibi gelişmeler yaşandı?

Rami Mehmed Paşa, yedi ay sadrazamlık makamında kaldı. Sultan II. Mustafa, diğer sadrazamlara olduğu gibi, Rami Mehmed Paşa’ya da sadâret mührünü verirken, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin tavsiyesi ile hareket etmesini, aksi halde sorumlu olacağını söylemişti. Fakat bundan sonra işler kötü gitmeye başlamış, sadrazam şeyhülislamın müdahalesi yüzünden iş yapamaz hâle gelmişti.

Yeni sadrazam, iyi bir eğitim almış değerli bir devlet adamı olduğu halde, şeyhülislâm ve çocukları sadrazam için ‘’sadrazam çırağımızdır’’ diyerek onu aşağıladılar. Rami Mehmed Paşa’nın haysiyetini kırmaları, her işe burunlarını sokmaları ve bütün gelir getiren işlerde ortaklık kurmaları, sadrazamı şaşkına çevirdi.

Daltaban Mustafa Paşa’nın kaderini paylaşmak istemeyen sadrazam, görünüşte Feyzullah Efendi’nin her dileğini yerine getirip gözünü boyarken, padişahın hocasının yavaş yavaş altını oymaya başladı. Böylece Edirne Vak’ası’na giden yol açıldı.