Patrona İsyanı'nın liderleri kimlerdir ve isyandaki rolleri nedir?

Asilerin geçmişleri ve bağlantıları da isyanın başarılı olmasında önemli etkenlerdi. Liderleri “Patrona” lakaplı Halil’di. Arnavutluk’un Horpeşte Kasabası’nda doğan Patrona Halil, Osmanlı donanmasında levent olarak çalışmıştı. “Patrona” lakabını da çalıştığı gemiden almıştı.

Leventlikten ayrılıp Niş’e giden Patrona, burada yeniçeri oldu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Vidin’deki bir ayaklanmaya önayak oldu. İsyanın bastırılması üzerine Arnavutluk’a kaçan Patrona Halil, oradan İstanbul’a geldi. Burada seyyar satıcılık, eskicilik ve Bayezid Hamamı’nda tellaklık yaptı.

Daha sonra Kapalıçarşı’da alınıp satılan mallardaki pazarlıklarda aracılık yapıp bundan komisyon alan tellalların arasına girdi. Son işi sayesinde de İstanbul esnafı ile önemli bağlar kurdu. Bu bağlar, 1730 İsyanı’nda şehir esnafının desteğini arkasına almasını sağladı. Hem geçmişte karıştığı isyanlarda kazandığı tecrübeler hem de İstanbul esnafı ile olan güçlü ilişkileri, Patrona Halil’i bir isyan için biçilmiş kaftan haline getirmişti.

Onun dışında Emir Halil, Muslu Beşe, Toksa, Küçük Mehmed, Nalkıran, Gavur Hacı, Çınar Ahmed, Uzun Mehmed, Kara Yılan, Oduncu Ahmed, Derviş Mehmed, Kutucu Hacı Hüseyin, Manav İsmail, Turşucu İsmail, Karagöz İbrahim de asilerin önde gelenleriydiler.