Şeyhülislâm neden Divân-ı Hümayun üyesi değildi?

Osmanlı İmparatorluğu’nda dinî meseleleri yürütmekle görevli en üst düzey devlet adamı şeyhülislâm Divân-ı Hümâyûn üyesi değildi. Şeyhülislâmın Divân-ı Hümâyûn üyesi olmamasını Osmanlı İmparatorluğu’nun laik olduğuna bağlayanlar vardır. Ancak bu hatalı bir yaklaşımdır.

Şeyhülislâmlık XV. yüzyılda ortaya çıkmış ve aynı yüzyıl içerisinde kadıaskerliğin üzerine çıkmış dinî bir makamdı. Divân-ı Hümâyûn’un üyeleri daha önceki dönemlerde belirlenmiş olduğu için şeyhülislâm zamanla kadıaskerliğin üstü bir makam hâline gelmesine rağmen bu kuruma üye yapılmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, statükoya çok önem veren bir devletti. İdareciler, zamanında kanunlarla düzenlenmiş bir durumun bozulmasını istemezlerdi. Nitekim reisülküttâplık da zamanla nişancılıktan daha önemli bir makam hâline gelmiş, ancak onlar da Divân-ı Hümâyûn üyesi olamamışlardır.