Yeniçeri Ocağı neden ortadan kaldırıldı?

II. Mahmud, yeniçerilerin önce amcasının oğlu III. Selim’i tahttan indirdiklerine, sonra da sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürdüklerine şahit olmuştu. Bu durum padişahı, düzensizlik ortamında kendilerine kârlı bir düzen kuran yeniçerilere karşı ihtiyatlı ve sabırlı hareket etmeye zorladı.

Eşkinci adıyla talimli asker yetiştirmek için harekete geçtiği zaman, yine engel olmaya çalışacaklarını bildiği yeniçerileri ikna etmeye çalıştı. Ocağın sözü geçen şahsiyetlerine para ve rütbeler vadetti.

Başlangıçta yeniçeriler bu defa da modern tarzda asker yetiştirilmesine ses çıkartmadılar. Ancak kısa süre sonra yine homurdanmaya başladılar. II. Mahmud, ya kendisini ya da artık bir gürûhtan başka bir şey olmayan yeniçerileri tarih sahnesinden silecek nihai karşılaşma için bir süredir gizliden gizliye hazırlanmaktaydı.

Boğaz’daki askerlerin anında İstanbul’a nakli için tedbir alındı, medrese öğrencileri ile halk yeniçerilere karşı kazanıldı, humbaracı ve tersane ocaklarının padişahın yanında yer alması sağlandı.