1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı nasıl genişledi?

31 Ocak 1769’da 100 bin kişilik bir süvari kuvveti ile Rusya’ya üç koldan giren Giray Han karşısına çıkan kuvvetleri yendi ve ardından birçok kasaba ve köyü tahrip edip, yağmaladı. Bu saldırı karşısında paniğe kapılan Ruslar, Kırım Giray’dan kurtulmaları gerektiğini anlamışlardı.

Rus Çariçesi II. Katerina, Siropilo adlı bir Rum hekime para vererek Kırım hanını zehirletti. Ruslar sadrazam ve ordu ileri gelenlerini de, aynı şekilde zehirlemek istemişlerse de, bu planları haber alındığından başarılı olamadılar. Ancak Osmanlı ordusu Edirne’ye geldiğinde içme sularına zehir katarak ve hekim kılığına giren casusları kullanarak askere zarar verdiler.

Rusya savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra harekete geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Hotin’i kuşatan Prens Galçin idaresindeki Rus kuvvetleri, yardıma yetişen Osmanlı askerleriyle yaptığı savaşı kaybetti. Galçin karşısında Hotin önlerinde kazanılan bu zafer üzerine Sultan III. Mustafa’ya hutbelerde ''Gazi'' denmeye başladı. Galçin’in 17 Temmuz 1769'daki II. Hotin kuşatması da Osmanlılar’ın başarısıyla sonuçlandı. Savaşın başlangıcındaki ilk çarpışmalar Osmanlılar’ın lehine neticelenmişti. Ancak bu durum kısa sürdü.

Osmanlı ordusu zahire temin edemediğinden perişan bir duruma düştü. Bu arada bürokratlıktan yetiştiği için savaştan anlamayan Sadrazam Mehmed Emin Paşa azledilerek, yerine Hotin Savaşı’nı kazanan Moldovancı Ali Paşa getirildi. Podolya’da toplanan Rus ordusunun üzerine yürüyen Osmanlı kuvvetlerinin bir kısmı köprü kurarak Turla (Dinyester) Nehri’ni geçip, Ruslar’a saldırdılar.

Fakat şiddetli yağmurlardan ve Rus patlayıcılarından Turla’daki köprüler tahrip oldu. Karşıya geçen askerlere yardım edilemediği için, Ruslar 17 Eylül’deki çatışmalarda Turla’yı geçen Osmanlı kuvvetlerini kolaylıkla imha ettiler. Osmanlı ordusunun kalan kısımlarının geri çekilmesi üzerine Rus kuvvetleri Hotin’i ele geçirip, ardından Eflak ve Boğdan’ı işgal ederek Tuna kıyılarına kadar ilerlediler.