Pasarofça Antlaşması’ndan sonra ne oldu?

Osmanlı İmparatorluğu, Pasarofça Antlaşması’yla Mora’yı kurtarmış olmasına rağmen, Sırbistan’ın büyük bir bölümünü Avusturya’ya bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden Pasarofça’dan sonra, Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde, savaştan uzak duruldu. 1718-1730 yılları arasında Lale Devri yaşandı.