Osmanlı'da Baron de Tott’tan sonra kimler ıslahat yaptı?

Baron François de Tott’un ülkesine dönmesinden sonra Aubert ve Campell isimli iki Avrupalı subay Sürat Topçuları’nı ve Mühendishane’yi devam ettirdiler. Bir süre sonra Sürat Topçuları Ocağı, yeniçeri baskısıyla dağıtıldı.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa zamanında donanmada Avrupa örnek alınarak ıslahatlar yapıldı. I. Abdülhamid’in sadrazamlarından Halil Hamid Paşa’nın sadareti döneminde Sürat Topçuları Ocağı tekrar canlandırıldı. Fransız askeri ders kitapları Türkçe’ye çevrildi. Yeniçeri Ocağı’na çeki düzen verilmeye çalışıldı.