Süleyman Paşa Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçek kurucusu mudur?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu devlete adını veren Osman Bey’dir. Osman Bey'in aşireti diğer Anadolu beyliklerini nüfuzu altına alarak Rumeli'ye geçmiş, bu sayede büyüyüp güçlenmiştir.

Eğer Osmanlılar Rumeli’ye geçmeselerdi, Anadolu’daki diğer beyliklerden fazla bir farkları olmayacak ve kısa sürede tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gideceklerdi. Bu yüzden hükümdar olmamasına rağmen önce Karesi topraklarının fethinde oynadığı rolle, ardından da Rumeli’ye geçişi ve yerleşmeyi sağladığı için Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçek kurucusu Süleyman Paşa’dır.