Osmanlı'da şehzadelerin sancak yöneticiliği kağıt üzerinde nasıl devam etti?

III. Mehmed devrinde şehzadelerin sancağa gönderilme adetleri sona erdi. Ancak veliaht şehzadeye sancak tevcih edilmeye de devam ediliyordu.

Hanedanın en büyük şehzadesi kâğıt üzerinde bir sancak yöneticiliğine tayin edilirdi. Fakat sancağa şehzadenin yerine vekili olarak bir devlet adamı mütesellim adıyla gönderilirdi.

Sultan İbrahim’in oğlu Şehzade Mehmed’e 4 yaşındayken Manisa Sancağı tevcih edilmiştir. IV. Mehmed’den itibaren şehzadelere kâğıt üzerinde sancak tevcihi uygulaması da sona ermiştir.