Yavuz Sultan Selim’in gayrimüslimlere karşı nasıl bir teşebbüsü oldu?

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonra şehirde bulunan gayrimüslimlere istedikleri gibi ibadetlerini yapma hakkını vermişti. Yavuz Sultan Selim, bütün Hristiyanlar’ın ya Müslüman olmasını ya da İstanbul’u terketmelerini emretti. Vezirinin kendisine karşı çıkması üzerine kiliselerini ellerinden almak istedi. Gayrimüslimlerin ileri gelenleri Fatih’in kendilerine inançlarını rahatça yaşamaları konusunda bir ferman verdiğini söylediler.

Fakat ferman kaybolmuştu. Bunun üzerine İstanbul’un fethini gören yaşlı birkaç yeniçeri bulundu ve onların Fatih’in gayrimüslimlerin kendi dinlerinde yaşamalarına müsaade ettiğini belirtmeleri üzerine sultan emrini geri aldı.