Osmanlı İmparatorluğu’nda hangi gayrimüslim toplulukları vardı?

Osmanlı Beyliği, Hristiyanlar’ın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kurulup, genişlemişti. Osmanlılar, bu yüzden beyliğin ilk dönemlerinden itibaren gayrimüslimlerle ilişki içindeydiler. Osmanlı İmparatorluğu’nda en büyük gayrimüslim topluluk Ortodokslar’dı. Gregoryen Ermeniler, Museviler ve Katolikler diğer gayrimüslim topluluklardı.