II. Mustafa’nın ilk seferleri nasıl neticelendi?

II. Mustafa, kendi komutası altında yapacağı bir seferle yıllardır süregelen mağlubiyetlerin sona ereceğine inanıyordu. Tahta çıktıktan sonra Sakız’ın Venedikliler’den kurtarılması, Venedik donanmasının mağlup edilmesi ve Kırım hanının Lehistan’da başarı kazanmasıyla iyice cesaretlenen II. Mustafa, 20 Nisan 1695’te ilk seferine çıktı.

Osmanlı ordusu 2 Ağustos’ta Belgrad’a ulaştı. Uzun müzakerelerden sonra Tımışvar’ın kuzeydoğusunda ve Maroş Nehri üzerinde bulunan Lipova (Lippa) Kalesi üzerine gidilmesine karar verildi. Avusturyalıların Tımışvar’ı ele geçirmek için üs olarak kullandıkları Lipova Kalesi kısa sürede ele geçirildi. Kalenin muhafazası zor olduğundan yıkıldı. Bu sırada Lugoş’un fethi için gönderilen Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa, haber göndererek General Veterani’nin kendi üzerine geldiğini bildirdi ve destek istedi. Bunun üzerine Osmanlı ordusu, 22 Eylül 1695’te Veterani’nin üzerine doğru hareket etti.

Veterani, Tımış Nehri kıyılarında Lugoş mevkiinde ordusunun arkasını bataklık ve ormana vererek mevzilenmişti. Seri bir şekilde hareket eden Osmanlı ordusu, düşmanı çembere aldı. General Veterani yaralanarak kaçtı. Ancak yolda, aldığı yaralardan dolayı öldü. General Antoni de muharebe alanında öldürüldü. Muharebeyi kazanan Osmanlı ordusu, Lugoş Kalesi’ni fethetti. Ardından Şebeş ele geçirildi. Osmanlı galibiyeti üzerine Çanad’daki Avusturya birlikleri de Erdel’e çekildi.

Bunun üzerine Osmanlı ordusu, İstanbul’a geri döndü. Sultan, İstanbul’a döner dönmez ertesi yıl çıkacağı seferin hazırlıklarına başladı. 21 Nisan 1696’da İstanbul’dan ikinci seferi için hareket etti. Belgrad’a gelindiğinde Osmanlılar’ın “Nalkıran” dedikleri Saksonya Elektörü II. Frederik August’un (Ogüst) komutasındaki Avusturya ordusunun Tımışvar’ı kuşattığı haberi geldi. Ağustos’un başlarında II. Mustafa’nın Belgrad önlerine geldiği haberini alan Frederik August dokuz gündür sürdürdüğü kuşatmayı kaldırarak, Osmanlılar’ı karşılamak için Bega boylarına geldi. 26 Ağustos’ta Ulaş mevkiinde akşama kadar süren muharebe sonucunda Osmanlılar ikinci defa düşmanı mağlup ettiler.