II. Mustafa, nasıl padişah oldu?

II. Süleyman, 1693 yılında öldüğünde IV. Mehmed’in taraftarları, Şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmaya çalıştılar. Ancak Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa, IV. Mehmed’in bir diğer kardeşi olan II. Ahmed’in padişahlığını tercih etti. Benli Hüseyin Paşa, 1694’te II. Ahmed’i tahttan indirerek Şehzâde Mustafa’yı padişah yapmak için bir teşebbüste bulunduysa da, başarılı olamadı.

II. Ahmed, 1695’te öldüğünde, hanedanın hayattaki en yaşlı üyesi olduğu için tahta II. Mustafa’nın çıkması gerekiyordu. Ancak yeni padişahın kim olacağı devlet ileri gelenlerinin katıldığı bir mecliste tartışıldı. Sadrazam Ali Paşa, II. Ahmed’in oğlu İbrahim’i Osmanlı tahtına çıkarmak istiyordu. Babasının tahttan indirilmesinden sonra, aradan geçen 8 yılda tahta geçmek için gün sayan Şehzade Mustafa’nın hayalleri suya düşmek üzereydi.

Ancak Hazinedarbaşı Mustafa Ağa ve saraydaki diğer taraftarları şehzadeye durumu haber verdi. Osmanlı padişahlarının cüluslarında, yani tahtta çıkışlarında büyük bir tören yapılırdı. Cülus törenleri standartlaşmış teşrifat kurallarına göre olurdu. Teşrifat kuralları son derece sıkı olup, en ufak bir değişiklik yapılmazdı. Tahta çıkacak şehzade, kızlar ağası ve silahdar ağa tarafından hapis tutulduğu daireden alınarak, padişahın ölüm haberi verilirdi.

Daha sonra yeni padişahın bir koluna kızlar ağası, diğer koluna da silahdar ağa girerek hırka-ı şerif odasına götürülürdü. Hazreti Peygamber’in kutsal eşyaların bulunduğu odada sadrazam ve şeyhülislâm yeni padişaha biat ederler, yani bağlılıklarını arzederlerdi. Ardından yeni padişahın başına saltanat alameti olarak yusufî destar sarık takılır ve samur kürk giydirilirdi. Müneccimbaşı tarafından padişah için tespit edilen uğurlu saatte de Babüssaade’de, sarayın üçüncü kapısının önünde taht kurularak, devlet adamları yeni padişaha bağlılıklarını sunarlardı.

Ancak 7 Şubat 1695’te amcasının ölüm haberini ve gelişmeleri haber alan Şehzade Mustafa, hapis yattığı daireden ayrılarak, taht odasına koştu. Teşrifat kurallarına uymadan doğruca hasodaya gidip, devlet adamları gelmeden Babüssaade’ye taht kurdurttu. Sadrazam ve şeyhülislama haber göndererek, gelmelerini istedi. Üst düzey devlet ricali geldiğinde, padişah tahtta oturuyordu. Şaşkınlık içerisinde yeni padişahı tebrik ettiler.