II. Viyana Bozgunu’ndan sonra ne tedbirler alındı?

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 12 Eylül 1683’te Kahlenberg Muharebesi’nin kaybedilmesi üzerine iki aydan beri Viyana’yı kuşatan Türk ordusuna Budin’e çekilme emri vermesi, yeni bir dönemin başlangıcıydı. Avusturyalılar, Viyana kuşatması öncesinde barış yapmak için çırpınmışlar, ancak Merzifonlu’nun Avusturya seferini engelleyememişlerdi.

Kuşatma öncesi aciz durumda olan Avrupalılar, Osmanlılar’ın beklenmedik bozgunu üzerine farklı bir konuma gelmişlerdi. Viyana’yı kurtaran Haçlı ordusundaki müttefikler, önce Osmanlı ordugahını yağmayla, daha sonra da şehre kimin ilk gireceği ile uğraştıkları için bozguna uğrayan Türk ordusunu takip edemediler.

Osmanlı ordusu, bozgundan bir gün sonra Yanıkkale’ye vardı. Sadrazam, Viyana önlerindeki muharebede cepheyi terkeden ve sefer sırasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı Budin Valisi Uzun İbrahim Paşa’yı 14 Eylül’de idam ettirdi. İbrahim Paşa, idam edilmeden önce çevresindekilere, ''Sultana haksız yere idam edildiğini, ancak devleti içine düştüğü bu badireden de Merzifonlu’nun çıkaracağını söylediğini'' iletmelerini istedi. Hammer, paşanın devlet menfaatleri için kendisini idam ettiren sadrazamı korumasını, ''Bu durum Roma’da bile görülmez'' şeklinde yorumlar.

Sadrazam, bozulan orduyu toparladıktan sonra, 22 Eylül’de Budin’e vardı. Zaman zaman ağır cezalar vererek, bozgundan dolayı yılgınlık gösterenleri disiplin altına almaya çalıştı. Düşmanı karşılamak üzere kalelerinde beklemeyen Vesprem ve Papa komutanlarını, kendisinin arkasından Budin’e gelmeleri üzerine idam ettirdi. Bozgunda rolü olan Kırım Hanı Murad Giray, padişahtan onay alınarak azledildi ve yerine 30 Eylül’de II. Hacı Giray Kırım Hanı tayin edildi.