Divan-ı Hümayun nasıl kuruldu?

Bazı Osmanlı tarihçileri Osman Gazi'nin zaman zaman Divan topladığını söylerler. Fakat bu muhtemelen aşiret yönetimindeki toplantılardan biridir. Üyeleri ve toplanma şekli belirlenmiş Divan-ı Hümayun değildi. Orhan Gazi döneminde devlet idaresinde vezir adı verilen bir görevlinin ortaya çıkmasından sonra Divan-ı Hümayun örgütlenmesi de gerçeklemişti.

Aşıkpaşazade Tarihinde devlet adamlarının divan toplantılarına burmalı dülbend, yani bir çeşit sarıkla katıldıklarını yazar. Bu da Divan'ın belli kurallara göre düzenlendiğini gösterir. Divan-ı Hümayun, Orhan Gazi devrinde kurulduktan sonra devletin büyümesine paralel olarak gelişimini sürdürüp, Fatih Sultan Mehmet zamanında klasik halini almıştır.