Osmanlı Devleti neden Viyana'ya sefer düzenledi?

Osmanlı Beyliği’nin ilk yıllarındaki hedefi İznik ve Bursa'ydı. Daha sonra gözler İstanbul’a çevrildi. Buranın fethinden sonra Osmanlılar Belgrad'a yöneldi. Belgrad’ın 1522 yılında alınmasından sonra ise yeni hedef, Roma ve Viyana olarak belirlendi.

Kanuni Sultan Süleyman Eylül 1529'da Viyana’yı kuşattı. Ancak ağır topların getirilmemesi ve kışın da yaklaşması sebebiyle yaklaşık bir ay sonra, kuşatma kaldırıldı. Türkler’in aklı hep Viyana’da kaldıysa da, Osmanlı ordusunun Avusturya seferleri Habsburglar’ın kurduğu savunma sistemi yüzünden yoldaki kalelerle uğraşmayla geçtiğinden Viyana’ya kadar gidilememiştir. Özellikle 1594 ve 1663’te Viyana surları ve tahkimatı zayıfken Osmanlı ordularının bu kalelerle uğraşarak, zaman kaybetmeleri büyük fırsatların kaçırılmasına sebep olmuştu.

1670’li yıllarda Avusturya hakimiyetindeki Protestan Macarlar ayaklandı. Habsburglarla yalnız başlarına mücadele edemeyeceklerini anlayan Tökeli İmre başkanlığındaki Macarlar, Osmanlı’dan yardım istediler. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa zamanında Osmanlı İmparatorluğu onlarla ilgilenmedi. Ancak onun yerine sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu politikayı değiştirerek, Protestan Macarların lideri Tökeli İmre’ye yardıma başladı.

Budin Beylerbeyi, Avusturyalılar’ın elinde bulunan Orta Macar topraklarının bir kısmını alarak, Tökeli İmre’ye verdi. Osmanlı İmparatorluğu Tökeli’yi Orta Macar Kralı olarak tanıdı. Avusturya barış taraftarıydı ve 1664’te 20 yıllık olarak imzalanmış Vasvar Antlaşması’nın süresini uzatmak istiyordu. Ancak Merzifonlu sınırdaki askerlerden Avusturya saldırıları oluyor diye şikayet mektupları getirterek, IV. Mehmed’i Avusturya üzerine sefere ikna etti.

Osmanlı ordusunun almak istediği yer başlangıçta Viyana değil Yanıkkale (Raab)'ydi. Fakat Reisülküttâp Mustafa Efendi gibi bazı kimselerin de etkisiyle hedef Viyana oldu. Kanuni gibi bir hükümdarın fethedemediği bir şehri ele geçirecek olan komutanın kazanacağı prestij Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın aklını başından almıştı. Ayrıca bu zafer Merzifonlu’yu kendisinden önceki sadrazam olan ve Uyvar’ı fetheden kayınbiraderi Fazıl Ahmed Paşa’nın başarılarından daha fazlasını kazanmış bir duruma getirecekti. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın aşırı hırsı II. Viyana Kuşatması’nın en önemli sebebidir.