Köprülü Mehmed Paşa nasıl sadrazam oldu?

Çeşitli saray görevlerinde çalıştıktan sonra, taşrada görev alan Köprülü Mehmed Paşa’nın kariyeri inişli çıkışlı oldu. Celalilere karşı savaşta yenilerek gözden düştü, ancak daha sonra İstanbul’a gelerek Kösem Sultan’ın taraftarları arasına katılıp, sonunda vezirliğe yükseldi.

Ancak çok geçmeden vezirlikten alınarak, sürgüne gönderildi. Bundan sonra önemsiz görevlerde bulundu, hatta bir ara hazineye olan borcundan dolayı tutuklandı. İbşir Paşa’nın, sadrazamlık mücadelesine destek verdiyse de, onun yenilmesi üzerine Köprü’ye geri döndü. Köprülü Mehmed Paşa fazla parlak olmayan bir kariyere sahip olmasına rağmen, dürüst ve yetenekli birisi olarak biliniyordu.

1650’li yıllarda imparatorluk gerek içte, gerekse dışta oldukça zor bir durumdaydı. Özellikle Venedik’in Çanakkale Boğazı ve Anadolu kıyılarındaki ablukası kaldırılamıyordu. 80 yaşındaki Köprülü Mehmed Paşa, bir görevi olmadan Köprü’de otururken dostları Reisülküttâp Mehmed Efendi ve Mimarbaşı Kasım Ağa, valide sultanı onun devleti içinde bulunduğu durumdan kurtaracak bir kişi olduğuna inandırarak, paşayı sadrazamlığa tayin ettirdiler.