Osmanlı'da Kadızadelik tekrar nasıl canlandı?

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı döneminde, Kadızadeli hareketinde yeniden bir canlanma görüldü. Sadrazamın dostluğunu kazanan Vani Mehmed Efendi, Fazıl Ahmed Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a geldi ve burada önemli camilerde verdiği vaazlarla Kadızadeli hareketini tekrar etkin hale getirdi.

Vani Mehmed Efendi, birçok yerde tekkeleri yıktırıp, 1665 yılından itibaren tasavvufi müziğin halka açık yerlerde icrasını ve semayı yasaklattı. Tütün ve içki kullanımı da tekrar yasaklanan hususlardandı. Kadızadeli hareketi tekrar zirveye çıkmışken, İkinci Viyana Kuşatması’nın ardından yaşanan bozgun, bu seferin destekçilerinden Vani Mehmed Efendi’nin nüfuzunu sona erdirdi. Vani Mehmed Efendi’nin sürgüne gönderilmesiyle Kadızâdeliler’in etkinliği sona erdi ve bir daha toparlanamadılar.