İmam Birgivi, öldükten sonra nasıl anıldı?

İmam Birgivi’nin fikirleri, XVII. yüzyılda Kadızadeliler hareketi ile en parlak günlerini yaşadı. Ancak XVII. yüzyılın sonlarında Kadızadeliler hareketinin etkisini kaybetmesinden sonra da Birgivi’nin fikirleri çeşitli çevrelerde kabul gördü. Özellikle Vasiyetname isimli ilmihal kitabı en çok okunan eserlerden biri oldu. Bir zamanlar Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan Birgi günümüzde çok ziyaret edilen İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir kasabadır.

Bozdağ’ın güney eteklerinde, tepeler arasında, Sarıyar Deresi’nin iki yamacında kurulan Birgi ufak bir kasaba olmasına rağmen en çok turist çeken yerlerdendir. Sebebi de XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan en büyük alimlerden birisi olan İmam Birgivî’nin bu kasabada bulunan türbesidir. On binlerce kişi Birgivî’nin türbesini ziyaret edip, dertlerine çare bulmak için Birgi’ye gelir.

Ancak ortada trajikomik bir durum var. Bir zamanlar türbe ziyaretine gidilmemesi için mücadele veren İmam Birgivi’nin mezarı günümüzde en büyük evliya türbelerinden biridir.