Türkler geldiğinde Anadolu'da kimler vardı?

Selçuklular, Anadolu'ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Fakat Bizans Anadolu'nun tek hakimiydi. İlk Türk akınlarının başladığı sırada Ani, Van, Lori ve Kars'ta Ermeni prenslikleri bulunuyordu.

Bizans İmparatorluğu, II. Basilios'un 1021'deki Doğu Anadolu seferlerinden itibaren bu bölgede bulunan Ermeni prenslikleri ortadan kaldırdı. Son Ermeni prensliği de 1064'te Selçuklular'ın korkusundan Bizans'a tabi oldu.

Bizans İmparatorluğu, Ermeni prensliklerinin siyasi hakimiyetlerine son verdikten sonra, büyük miktarda Ermeni nüfusunu sürgün ederek İç Anadolu'ya yerleştirdi.

Bizans, Ermeni ve Süryaniler'i Ortodoksluğu kabul etmeye zorluyordu. Bu nedenle söz konusu halklar, Anadolu'nun Türkler'e karşı savunulmasında Bizanslılar'a yardım etmedi.

Ermeni tarihçi Urfalı Matheos ile Süryani tarihçi Mihael'in eserlerinde Bizanslılar'a karşı olan bu kinin izleri görülür. Süryani Mihael'in şu sözleri bu durumu açıkça göstermektedir:

''Türkler, şerir ve rafın Rumlar gibi kimsenin dinine ve inancına karışmıyor, hiçbir baskı ve zulüm düşünmüyorlardı''

Anadolu'da bu milletlerin dışında bulunan bir diğer halk ise Hristiyan Türkler'di. Bizans İmparatorluğu, Balkanlar'a yerleşen ve burada Hristiyan olan Oğuz, Kıpçak (Kuman), ve Peçenek Türkleri'ni Anadolu'ya getirerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmıştı.