Sultan İbrahim'in veziriazamlarına ne oldu?

Sultan İbrahim gaddar bir padişahtı. Psikolojik durumunun bozukluğu sebebiyle çabuk sinirlenirdi. Bu yüzden veziriazamlarından üçünü idam ettirdi. Tahtta çıktığı sırada veziriazam olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa zamanında Sultan İbrahim ikinci planda kaldı. Kara Mustafa Paşa’nın iyi bir devlet adamı olması sebebiyle yönetimde bir aksaklık yaşanmadı.

Ancak düşmanları boş durmuyordu. Padişahın yakınlarından Cinci Hoca ve Yusuf Paşa’nın aleyhine çalışmalarını sona erdirmek isteyen veziriazam, yeniçeri ocağını isyan ettirerek bu iki kişiyi sultanın çevresinden uzaklaştırmak istedi. Ancak durumu haber alan padişah, yeniçeri ocağının ileri gelenleri ile görüştükten sonra 31 Ocak 1644’te Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı idam ettirdi.

Onun ölümü ile Sultan İbrahim’in hükümdarlığının istikrar içerisindeki yılları sona erdi. İkinci veziriazamı Sultanzade Mehmed Paşa, bu makamda iki defa iki yıl görev yaptı. Onun azlinden sonra veziriazamlığa getirilen Salih Paşa sultanın bir çılgınlığı sonucunda öldürüldü. Padişah şehir içerisinde araba kullanılmasını yasaklamıştı. Bir gün şehirdeki bir hocaya okunmaya giderken önüne bir arabanın çıkması üzerine veziriazamın emrini uygulamayı ihmal ettiği kanaatine vardı ve gittiği hocanın evine çağırttığı Salih Paşa’yı orada boğdurttu.

Yerine yakın çevresinden musahibesi Şekerpare kadının kocası Kara Mustafa Paşa’yı getirdi. Ancak Sadâret Kaymakamı Hezarpare Ahmed Paşa’nın padişahı kandırması üzerine, Kara Mustafa Paşa’nın veziriazamlığı mühür eline geçmeden 1 gün sürdü. Yerine Hezarpare atandı. Bunun zamanında devlet işleri iyice bozuldu. Rüşvet aldı başını, gitti. Veziriazam ocak ağalarını ortadan kaldırmak istemesini hayatıyla ödedi. Ayaklanan yeniçeriler onu parça parça etti.