Sultan İbrahim nasıl öldürüldü?

Sultan İbrahim tahttan indirildikten sonra yanına iki cariye verildi ve hapsedildiği odanın kapısına kurşun dökülerek dış dünya ile irtibatı sadece yemek verilecek bir pencere ile sınırlandı.

Tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Onu yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri ''Sultan İbrahim sağ oldukça nizâm-ı âlem olmaz'' sonucuna vardılar.

Şeyhülislam Abdurrahim Efendi’den ölümü için fetva alınıp, veziriazam ve devlet ileri gelenleri onu öldürmek için hapsedildiği odaya gittiler. Sultanın öldürülmesine şahit olmak istemeyen saray halkı kaçarak saklandı. Dönemin meşhur celladı Kara Ali bile kaçmıştı. Ancak idamın geciktiği takdirde bir mesele çıkmasından korkan Veziriazam Sofu Mehmed Paşa, celladı buldurup, döverek zorla padişahı boğdurttu.

18 Ağustos’ta öldürülen padişah, Ayasofya’nın vaftizhanesine gömülen amcası I. Mustafa’nın yanına defnedildi. Bu iki padişah da akli durumlarından dolayı diğer padişahların türbelerine gömülmemişti. Daha sonraki tarihlerde de ikisinin yanına başka bir padişah defnedilmedi.