Sultan İbrahim döneminin diğer siyasi olayları nelerdir?

Girit seferi Sultan İbrahim döneminin en önemli olayıdır. Venedikliler, Osmanlılar’ın Girit’e çıkmasına karşılık vermek için Dalmaçya sahillerine saldırarak Klis’i ve Kırka sancağındaki birçok kaleyi ele geçirdiler. Ege Denizi’nde Osmanlı ulaşımına sekte vurdular. Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldılar. XVII. yüzyılın başlarından itibaren devam eden Kazak meselesi, bu dönemde de önemini korudu. IV. Murad’ın son yıllarında Kazaklar, Azak Kalesi’ni ele geçirdiler. 1642 yılında Sultanzade Mehmed Paşa bir ordu ile Kazaklar'ın üzerlerine gönderildi.

Ayrıca Kazaklar’ı himaye eden Rus Çarı tehdit edildi. Rus Çarı’nın kaleyi boşaltma emri üzerine Kazaklar, Azak’ı tahrip ederek buradan ayrıldılar. Bu dönemde, ayrıca Lehistan’ın himayesinden çıkan Ukrayna Kazakları’nın Osmanlı kontrolünde bir devlet kurmaları için ilk adım atıldı. Lehistan’la da bir antlaşma yapılarak Tatarlar’ın bu ülkeye akınlarının önlenmesi kararlaştırıldı. 1643’te isyan eden Halep Valisi Nasuhpaşazade Hüseyin Paşa önüne çıkan kuvvetleri mağlup ederek Üsküdar’a kadar geldi. Veziriazam olmayı bekliyordu.

Ancak burada vezaret mührünü beklerken, padişahın onu itaate davet etmesi ve İstanbul’daki kuvvetlerin harekete geçmesi üzerine Kırım’a doğru kaçtıysa da, yakalanıp öldürüldü. Sultan İbrahim döneminde, 1640 ve 1645’te meydana gelen iki büyük yangın da İstanbul’un önemli bir bölümünü yakıp, kül etmişti.