Hezarfen Ahmed Çelebi ve Lagari Hasan gerçek kişiler midir?

IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın doğumu dolayısıyla yapılan törenlerdeki iki gösterinin yankıları günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan birincisi Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçan Hezarfen Ahmed Çelebi, diğeri ise füzeye benzer bir aletle havalanan Lagari Hasan’dır.

Ancak bu ikisinin gösterileri hakkında tek kaynağımız Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Bu dönemde ve daha sonraki tarihlerde yazılan kitaplarda Hezarfen ve Lagari hakkında bir bilgiye rastlanmaz.

Bazı tarihçiler, Evliya Çelebi’ye fazla güvenilemeyeceğini, bundan dolayı bu kişilerin hayali olduğunu iddia ederler. Ancak Evliya Çelebi’nin çeşitli konularda verdiği bilgiler, başka kaynaklardan tetkik edildiğinde, onun güvenilir bilgiler verdiği anlaşılmıştır. Bu yüzden iki şahsiyet için efsanedir, böyle kişiler yoktur demek doğru olmaz.