II. Osman’ın öldürülmesi nasıl karşılandı?

Genç Osman’ın öldürülmesi birçok kesim tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yeniçeriler ''Padişah katili'' olarak görülüyordu. Bu duruma en sert tepki Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa’dan geldi. Padişahın kanını dava ederek isyan etti ve Erzurum’daki yeniçerileri imha etti. II. Osman’ın ölümünden sorumlu tuttuğu yeniçeri ileri gelenlerinden birisine yazdığı mektupta şöyle diyordu: ''Sultan Mustafa’nın tahta çıkmasına sevinmem düşünülebilir, zira annesi Abaza’dır. Ancak benim için bunun bir önemi yok.''

Kendisine Trablusşam ve Maraş beylerbeyileri de katıldı. Böylece sayıları 30.000’e ulaşan asiler ellerine geçen bütün yeniçeri, cebeci, topçu gibi ocak mensuplarını öldürdüler. I. Mustafa döneminde isyan bastırılamadı. Abaza Paşa ayaklanması, ancak IV. Murad devrinde onun af dilemesi üzerine bitirilebildi.