Osmanlı Bursa ve İznik'i nasıl fethetti?

Osman Gazi, Bursa'yı 1300'lerden itibaren kuşatma altına almıştı. Babasının hastalığı yüzünden 1324'ten sonra beyliğin idaresini ele alan Orhan Gazi, Bursa'yı sıkıştırmaya devam etti. Çaresiz kalan Bursa yöneticileri 6 Nisan 1326 tarihinde şehri Osmanlılar'a teslim etti.

Bursa'nın fethiyle Osmanlı Beyliği'nin merkezi Yenişehir'den Bursa'ya nakledildi. Bursa, Fetret Devri'ne kadar Osmanlı Devleti'nin merkezi olarak kaldı. Orhan Gazi, İznik'i 2 Mart 1331 tarihinde fethetti.

İznik fethi Osmanlılar'a büyük bir prestij kazandırdı. Bu şehir Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkentiydi ve I. Haçlı Seferi sırasında kaybedilmişti. İznik'ten sonra 1337 yılında İzmit fethedildi.