Osmanlı'da Islahat layihası yazarlarının yanlışları neydi?

Osmanlı devlet düzenindeki bozuklukların düzeltilmesi için layiha kaleme alan yazarlar incelendiğinde devlet kademelerinde görevliler oldukları görülür. Osmanlı sistemi içerisinde yetiştikleri için farklı bir dünya görüşüne sahip değillerdi. Bu yüzden değişen dünya şartlarının analizini yapamadılar, Osmanlı askerî gücünün zirvede olduğu klasik döneme tekrar dönülmesini önerdiler.

Osmanlı mali, askeri ve idari örgütlenmesinin belkemiği olan timar sisteminin değişen dünya şartlarına uygun olmadığını anlayamadılar ve bu sistemin tekrar ihya edilmesinde ısrar ettiler. Hasan Kafî’nin bazı istisnai görüşleri dışında, dış dünyayı dikkate alan yoktur. Kendini aşırı büyük görme, Avrupa’dan, o zamanın bakış açısıyla kafirlerden alınıp, uygulanacak bir şey aramayı ihtiyaç olarak görmemeye sebebiyet verdi.