Büyük Celali isyanlarından sonra yeni isyanlar oldu mu?

Kuyucu Murad Paşa’nın sert tedbirleriyle sona eren Celali isyanları, II. Osman’ın (Genç Osman) katledilmesi üzerine ayaklanan Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa ile yeniden başladı. Kuyucu Murad Paşa’nın zamanında sinmiş Celali grupları Abaza Mehmed Paşa’ya katılmışlardı. Sultan İbrahim döneminde Sivas Valisi Varvar Ali Paşa ve Kara Haydar isyanları meydana geldi.

IV. Mehmed’in saltanatının ilk yıllarında Celali ayaklanmaları iyice arttı. Kara Haydaroğlu, Gürcü Abdünnebi ve Katırcıoğlu önde gelen celali reisleriydi. Abaza Hasan Paşa ise en büyük celali isyanını başlattı. İsyan Köprülü Mehmed Paşa tarafından güçlükle bastırıldı. Köprülü Mehmed Paşa tarafından teftişle görevlendirilen Müfettiş İsmail Paşa yakaladığı celalileri öldürdü. Her yerde tüfek arandı ve binlercesine el kondu.

İkinci Viyana Kuşatması’nın ardından 16 yıl süren savaşlar sırasında düzen tekrar bozulduğu ve bölge idarecileri askerleriyle birlikte muharebe alanlarında bulundukları için Celaliler tekrar sahneye çıktılarsa da asrın başındaki kadar tehlikeli olmamışlardır.