İnebahtı Savaşı, Hristiyan dünyasında nasıl yorumlandı?

7 Ekim 1571, başta Venedik olmak üzere birçok Hristiyan ülkesinde bayram günü olarak ilan edildi. İtalya’da bu zafer büyük törenlerle kutlandı. Zafer anısına heykeller ve resimler yapıldı. Hristiyan Dünyası, güç birliği ve sağlam bir iradeyle Osmanlılar’ın yüzyıllardır korku salan gücünün engellenebileceğini anladı.

Yenilmez denilen Türk yenilmiş, Osmanlı’nın yenilmezlik efsanesi bitmişti. İstanbul’un fethinden sonra bir türlü durdurulamayan Osmanlı İmparatorluğu’na ilk defa büyük bir darbe vurulmuştu. İnebahtı’nın galipleri, muharebede ele geçirdikleri Türk silahlarını, bayraklarını ve eşyalarını Venedik, Roma, Cenova, Madrid gibi şehirlerde sergilediler.

''Türkler’e karşı Tanrı’nın yardımıyla kazanılan büyük zaferin anısına'' yazısını taşıyan paralar bastırıldı. Ressamlar, İnebahtı Deniz Muharebesi’nin birçok tablosunu yaptılar. Avrupa’daki kilise ve saraylar, ''İnebahtı'' resimleri ve freskleriyle süslendi. Tablolarda Tanrı’nın ve meleklerin Hristiyanlar’a yardımı resmedildi.

Heykeltıraş Andrea Clamec, Messina’da savaşın anısına Don Juan’ın heykelini yaptı. Avrupa’da İnebahtı üzerine yüzlerce destan, şiir ve kitap kaleme alındı. İnebahtı, İngiliz edebiyatının en önemli ismi Shakespeare’i de etkiledi. Shakespeare, eserlerinde İnebahtı Muharebesi’ne katılan İtalyan asillerinden hareket edip, Dük Prospero ve Kıbrıs’ı müdafaa eden Othello karakterlerini kullandı.