Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethi sırasında Haçlı ittifakı nasıl kuruldu?

Osmanlılar’ın Kıbrıs üzerine yürüyeceği anlaşılınca Venedik, Papalık başta olmak üzere Avrupa’daki diğer devletlerden yardım talep etti. Osmanlılar’ın Avrupa’da ilerleyişleri karşısında birçok defa bu tür Haçlı ittifakı kurulmak istenmişse de başarılı olamamıştı. Mayıs 1570’de papanın Venedikliler’e yardım edeceği haberi Avrupa’da yayıldı. Papa II. Pius, Avrupa’daki hükümdarları Hristiyanlık adına görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Türkler’e karşı kurulan orduya Venedik ve Papalık’ın yanısıra, İspanya da katılacaktı. Bu defa, ittifaka Avrupa’da Türkler’le işbirliğinden dolayı “kâfir dostu” olarak görülen Fransa’nın da katılması bekleniyordu. Ayrıca Portekiz, hatta Lehistan’ın da desteği bekleniyordu. Ancak kağıt üzerinde oluşturulan ittifakın hayata geçirilmesi oldukça zordu.

1570 yazında Osmanlılar Kıbrıs’ı fethederken, Venedik hiçbir yerden yardım alamadı. Papa’nın gönderdiği kardinaller, Venedik ve İspanya Kralı’nın elçileri ile görüşmeleri bir türlü bitirememişlerdi. Lefkoşe fethedilip, 1570 yılı bittiğinde hala Haçlı ittifakı kurulamamıştı. Hatta Kıbrıs’ın büyük bir bölümünü kaybeden Venedik, Osmanlı İmparatorluğu ile el altından barış görüşmelerini yürütüyordu.

Fakat sonunda Nisan 1571'de Venedik, Türkler’le barış yapmaktan vazgeçti. Bunun üzerine hızlanan görüşmeler sonucunda, 25 Mayıs 1571’de Haçlı ittifakı kuruldu. Ancak ittifak, başta düşünüldüğü kadar geniş olmamış, birliğe sadece Papalık, İspanya ve Venedik katılmıştı.

Haçlı birliği 200 kadırga, 100 nakliye gemisi, 50 bin piyade ve 4.500 süvariden oluşuyordu. Haçlı ittifakı, antlaşmaya dair İspanya’nın onayının gelmesi beklenmeden 2 Temmuz’da ilan edildi. El ilanları ve dini merasimlerle antlaşma her yere duyuruldu. Hristiyanlar, ezeli düşmanları olan Osmanlı'ya karşı sonunda harekete geçmişlerdi.