Osman Gazi'nin kaç oğlu vardı?

Osman Gazi'nin Orhan, Alaeddin, Pazarlu, Hamid, Melik Bey ve Çoban Bey isimlerinde altı oğlu ve Fatma isimli bir kızı vardı. Osman Bey öldüğünde üç oğlu hayattaydı. Büyük oğlu Orhan Bey babasının ölümünden sonra beyliğin başına geçti.

Kardeşi Alaeddin derviş olup, devlet işlerine karışmadı. Diğer kardeşi Pazarlu Bey de ağabeyinin hükümdarlığını tanıyarak onunla birlikte fetihlere katıldı. Hamid, Melik Bey ve Çoban Bey isimli kardeşleri hakkında ise fazla bir bilgi yoktur.