Barbaros Hayreddin Paşa’nın gazaları nasıl yazıldı?

Barbaros Hayreddin Paşa, hayattayken hatıralarını yazdırmıştı. Böyle bir hatırat yazdırmasının sebebi Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiydi. Kanuni bir gün ona; ''Sen ve karındaşın nasıl ortaya çıkıp, cihad meydanına atıldınız? Bunun sebebi ne idi? Kimlerdensiniz? Kul taifesinden mi, sairlerden mi? Bu zamana gelinceye kadar ufak büyük, karada ve denizde, ne şekilde gazâlar oldu ise, baştan sona kadar, ne eksik ne fazla, gerek nazım gerek nesirle yazıp, bir kitap düzüp, buraya gönderin ki, eskiden yazılmış tarihlerin yanında, Hazine-i Âmire’mde bulunsun'' diye ferman göndermişti.

Bunun üzerine Barbaros, bir denizci olup yapılan gazaları şiirlerle anlatan Seyyid Muradi’yi çağırarak, ona; ''Baka Muradî! Bizler için artık dünyada işitilmedik nesne kalmamıştır. Hemen arzumuz, bu fani âlemde bir eser bırakıp, torunlarımızın hayır duasına vesile kılmaktır. Benim dediklerimi nesirle ve nazımla yaz. Bu dünyada gazâlarımızdan sonra bir de kitap koyup gidelim'' dedi. Seyyid Muradi, Barbaros’tan dinlediklerini, kendi gördüklerini ve diğer denizcilerden duyduklarını kaleme aldı. Gazavat-ı Hayreddin Paşa adını taşıyan bu hatıralar, birisi manzum, diğeri de mensur olmak üzere yazılmıştı.