Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

1543 yılındaki Nice seferinden sonra Barbaros Hayreddin Paşa bir daha sefere çıkmadı. Tersanelere çeki düzen vermekle uğraştı. Hastalandıktan kısa bir süre sonra 5 Temmuz 1546’da vefat etti. Hayattayken yaptırdığı Beşiktaş’taki medresesinin yanındaki türbeye gömüldü. Osmanlı donanmasının hareket ettiği yer olan bu limana gömülmeyi kendisi vasiyet etmişti.

Böylece öldüğünde bile çok sevdiği denizden ve gemilerden uzak kalmayacaktı. İstanbul’dan ayrılacak olan donanma Beşiktaş’taki Hayreddin iskelesine demir atar, sonra denize açılırdı.