Barbaros kardeşler Türk müdür?

Türkler’in denizcilikle fazla alakalarının olmaması ve Avrupalı birçok dönmenin de Afrika’da faaliyet göstermelerinden dolayı Barbaros kardeşlerin Türk olmadığı söylentileri vardır.

Ancak bizzat Hızır Reis’in hatıralarında kendi kimliklerine ilişkin açık bilgiler vardır. Babaları Vardar Yenicesi’nden gelerek, Midilli’nin fethinden sonra buraya yerleşen Yakup isimli bir sipahidir.

Barbaros Hayreddin Paşa üçüncü çocuktu. 1483 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. En büyükleri İshak, ondan sonraki Oruç, en küçükleri ise İlyas adını taşıyordu. İshak, Midilli’de kalmış, İlyas ise deniz savaşlarının birisinde şehid düşmüştür.