Bizans, Osmanlılar'ı durdurmak için nasıl bir siyaset izledi?

Bizans İmparatorluğu, topraklarını ele geçiren Türkmenler'e karşı paralı Katalan ve Alan askerlerini kullanıyorsa da bir sonuç elde edemiyordu. Osmanlılar ve Batı Anadolu'da Türk beylikleri karşısında çaresiz duruma düşünce daha önce yaptığı gibi yine İlhanlılar'ı Türkmenlerin üzerine kışkırtmaya çalıştı.

Bizans imparatoru, İlhanlı Hükümdarı Gazan Han'a bir elçi göndererek hükümdarı, Bizanslı bir prenses ile evlendirmek istemiş ve bir ittifak antlaşması yapmıştı. Gazan Han'la II. Andronikos'un gayrimeşru kızı İrene Paliolog evlendirilecekti. İlhanlı hükümdarı Türkmenlere karşı harekete geçeceğini vaadetmişti.

Bu haber Türkmenler arasında endişeye yol açtı ve saldırılar durakladı. Ancak Moğollar gelmeyince Türkmenler Bizans topraklarına yeniden saldırıya başladı. Bizans, Gazan Han'ın 1304'te ölmesi üzerine bir Bizanslı prensesini İlhanlı tahtına çıkan Olcayto Han'la evlendirip, yardım almaya çalıştı.

İmparatorun kızkardeşi Maria'nın evlendirilmesi düşünüldü. İmparator, Maria'yı bir birlikle kuşatma alanındaki İznik'e göndererek şehri kurtarmaya çalıştı. İznik'e gelen Maria, Osman Gazi'yi İlhanlılar'ı çağırmakla tehdit ettiyse de kuşatmayı kaldırtamadı. Ancak Osmanlılar Moğol tehdidi yüzünden bazı ufak askeri faaliyetlerin dışında öncekiler gibi seferler düzenleyemediler.