Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar seferine çıkmadan önce neler yaptı?

Zeynep Tarım Ertuğ, Kanuni’nin son seferine çıkışını, yolda rahatsızlanmasını, ölümünü, ölümünün saklanmasını ve II. Selim’in cülusunu XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Cülus ve Cenaze Törenleri isimli eserinde geniş bir şekilde anlatır. Kanuni, sefere çıkmadan önce Eyüp Sultan’ı ve atalarının türbelerini ziyaret etti. Gittiği türbelerde fakirlere büyük miktarlarda sadaka dağıttı. 5 Nisan 1566 günü yola çıkılacaktı ancak padişahın rahatsızlığı bunu engelledi. Ramazan Bayramı İstanbul’da geçirildikten sonra 29 Nisan günü büyük bir merasimle padişah ve devlet ileri gelenleri İstanbul’dan yola çıktılar. Kanunî’nin son seferine çıkışı oldukça görkemliydi.

Padişahın yakın maiyetini teşkil eden peykler, solaklar ve müteferrikalar bu merasim sırasında göz alıcı kıyafetler giymişti. İstanbul halkı da töreni seyre çıkmışlardı. Rengarenk kıyafetler içerisinde, bayrakları ve silahları ile çeşitli askerî kıtaların geçiş töreni seyreden herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Padişah beyaz elbiseleriyle at üzerinde muhteşem maiyeti eşliğinde İstanbul’dan ayrılmıştı. Dönemin tarihçileri padişahın beyaz sakallı ve beyaz elbiseli halinin nurdan bir minareye benzediğini söylerler. Kanuni’nin yanında başta veziriazam olmak üzere bütün vezirler, yeniçeri ağası, defterdarlar ve önde gelen bürokratlar da vardı.