Cem Sultan taht mücadelesini nasıl kaybetti?

II. Bayezid’in padişah olması üzerine Cem Sultan, harekete geçerek Konya ve çevresinde asker toplamaya başladı. Bursa’ya yaklaştığında, ağabeyinin gönderdiği askerlerle karşılaştı ve onları mağlup etti. Bu zaferin ardından Bursa şehri kapılarını ona açtı. Cem Sultan, Bursa’ya girince padişahlığını ilan edip, hutbeyi kendi adına okuttu ve para bastırdı.

Cem Sultan daha sonra ağabeyine, Çelebi Mehmed’in kızı Selçuk Hatun ile zamanın muteber ulemasından Mevlana İlyas ve tarihçi Şükrullah’ın oğlu Ahmed Çelebi’den oluşan bir heyet gönderdi. Bu heyet II. Bâyezid’e Osmanlı ülkesini iki kardeş arasında Anadolu ve Rumeli olarak ikiye bölmeyi teklif etti. Selçuk Hatun, II. Bayezid’e iki kardeş arasında kan dökülmemesi için Rumeli ile yetinmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak II. Bayezid devletin bölünemeyeceğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

II. Bayezid’in kuvvetleri Bursa üzerine hareket edince, Cem ordusunu ikiye bölüp, Yenişehir’e çekildi. Ancak adamlarından Astinoğlu Yakup Bey ihanet etmiş ve onun Yenişehir’e çekilmesini sağlayarak, genç şehzadeyi tuzağa düşürmüştü. Cem’in, Gedik Nasuh Bey kumandasındaki kuvvetleri İznik civarında Sinan Paşa tarafından bozguna uğratıldı. Padişahın kumandasındaki ordu Yenişehir’e vardığı gün, İtalya’dan dönen Gedik Ahmed Paşa da onlara katılmıştı.

Gedik Ahmed Paşa, Cem’in eski lalasıydı ve II. Bayezid’i hiç sevmezdi. Ancak Cem’e iltihakla asi durumuna düşmemek için II. Bayezid’in yanında kalmayı uygun bulmuştu. Önemli bir komutanın karşı tarafta bulunmasının yanısıra, kendi taraftarı olarak tanınan Gedik Ahmed Paşa’nın düşmanlarıyla birlikte olması Cem Sultan için manevi açıdan da bir sarsıntıydı.

Yenişehir Ovası’nda, Göksu Çayı’nın kıyısında 20 Haziran 1481 tarihinde meydana gelen savaş, sabahtan başlayıp öğle vakitlerine kadar sürdü. Astinoğlu’nun karşı tarafa geçmesinin ardından Cem’in ordusu iyice bozuldu ve şehzade kaçmak zorunda kaldı. Yolda eşkıyaların saldırısına da uğrayan Cem Sultan perişan bir şekilde Konya’ya ulaştı. Buradaki divan toplantısına yorgan içerisinde, dört kişi tarafından taşınarak katılabildi.

Üç günlük istirahatın ardından ailesini ve sadık adamlarını alarak Konya’dan ayrıldı. Cem Sultan’ın, Konya’dan ayrılışı çok dramatik olmuş, halk arkasından gözyaşları dökmüştür. Cem, peşinden gelen Gedik Ahmed Paşa’ya yakalanmadan Memlük Sultanlığı’na sığınabilmişti. Bu hadiseden dolayı şehzadeyi belki kasten, beki de bir ihmal sonucu yakalayamayan Gedik Ahmed Paşa hakkındaki şüpheler iyice arttı ve onun II. Bayezid’e karşı olduğu yönündeki dedikodular çoğaldı.