II. Bayezid tahta nasıl çıktı?

Fatih Sultan Mehmed'in üç oğlu olmuştu. Ancak ortanca oğlu Mustafa babasının sağlığında zehirlenerek öldürüldüğü için Fatih’in ömrünün son yıllarında iki oğlu hayattaydı. Büyük oğlu Bayezid, Amasya’da, küçük oğlu Cem ise Konya'da sancakbeyliği yapıyordu.

Fatih’in ölümünden sonra devlet adamları tahta kimin geçeceği konusunda ikiye bölündüler. Veziriazam Karamani Mehmed Paşa, Şehzade Cem’in tahta geçmesini arzu ediyordu. Ancak devlet adamlarının çoğunluğu Şehzade Bayezid taraftarıydı. Bu yüzden veziriazam Amasya’da bulunan şehzade Bayezid’e kapıcıbaşılardan Keklik Mustafa’yı, Cem’e de gizlice başka bir haberciyi göndermişti.

Ancak Fatih’in ölümünün duyulması üzerine asker ayaklanarak, hükümdarın doktorunu ve veziriazamı öldürüp, evlerini yağmaladılar. Cem Sultan’ın merkezdeki tek destekçisinin ölmesi, olayların onun aleyhine gelişmesine sebep oldu. Şehzade Bayezid taraftarları, o gelene kadar vekaleten tahta İstanbul’da bulunan oğlu Şehzade Korkud’u çıkardılar.

Cem’e giden ulak da, yolda Şehzade Bayezid’in kayınpederi olan Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak öldürüldü. Ulağın öldürülmesi, bulunduğu yer itibarı ile İstanbul’a daha yakın olan Cem Sultan’ın babasının ölümünü haber alıp bir an önce başkente gelmesine engel oldu. Şehzade Bayezid’e gönderilen haberci ise 8 gün sonra Amasya’ya varmıştı. Babasının ölüm haberini alan Bayezid ertesi gün yola çıktı ve 9 gün sonra İstanbul’a ulaştı.