Fatih Sultan Mehmed'in Osmanlı tarihindeki önemi nedir?

Fatih Sultan Mehmed'den sonra da Osmanlı tarihinde cihangir hükümdarlar çıkmıştır. Ancak Fatih kadar bilime, düşünceye önem veren bir padişah daha gelmemiştir. Fatih, bir Rönesans hükümdarıydı. Dönemin ünlü alimlerini sık sık huzurunda tartıştırırdı. Fatih’in huzurundaki tartışmalarda başarılı olan mükafatlandırılır, kaybeden ise bulunduğu görevi bırakmak zorunda kalırdı. Bu tartışmaların günlerce sürdüğü de olurdu.

Fatih, ilme değer verdiği için Osmanlı ülkesi dışında bulunan önemli İslam alimlerine büyük paralar vererek memleketine çağırırdı. Akkoyunluların hizmetinde olan meşhur matematik ve astronomi uzmanı Ali Kuşçu’yu, geldiği mesafe miktarınca mükafat vererek, hizmetine sokmuştu. Fatih, çevresinde yalnız Müslümanlar’ı bulundurmaz, Hristiyanlar’la da oturup konuşmayı severdi.

Rum Patriği Gennadius ve Maksimos’la Hristiyanlığı tartışmıştı. İstanbul’un fethinden önce Fatih’in hizmetine giren Cyriacus Pizzi Colli isminde bir batılı alim 1454 yılına kadar hükümdarın yanında kalmıştı. Kritovulos isimli bir Bizanslı alim de uzun süre sultanın yanında bulunmuştu. Yine Trabzonlu Amirutzes de Trabzon’un Osmanlı İmparatorluğu’na katılmasından sonra Fatih’in hizmetine girip, birçok kitabın çevirisini yapmıştı. Amirutzes’in çevirdiği eserler arasında Batlamyus’un Geographia isimli eseri de vardır.

Fatih Sultan Mehmed, Avrupa’dan birçok ressam ve bilim adamını da ülkesine çağırmıştı. Bunların en ünlüsü 1479-1481 yılları arasında sarayda bulunup, padişahın çeşitli portrelerini ve madalyonlarını yapan Gentile Bellini’dir.