İstanbul fetihten sonra yağmalandı mı?

İslam hukukuna göre zorla alınan bir şehirde bulunan mallar askerlerin hakkı sayılır ve yağmalanmasına müsaade edilirdi. İstanbul’un fethinden sonra da bu kural uygulandı.

Şehir üç gün boyunca yağmalandı ve halkı esir edildi. Şehri canlandırmak isteyen Fatih, fidyesini sağlayan ve kaçtığı yerden geri gelen Rumlar’ın şehirde yerleşmesine izin verdiği gibi, bir kısım esir Rumlar’ı da kendi parası ile satın alıp, serbest bıraktı.