Veziriazam Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethini engellemek için Bizans’tan rüşvet aldı mı?

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethini müteakip Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirdi. Halil Paşa İstanbul kuşatmasının başından beri bu işe karşı olup, Bizanslılar’la iyi geçinme taraftarıydı. Çandarlı’nın bu siyaseti, ona karşı olan diğer vezirler tarafından Bizans İmparatoru’ndan rüşvet aldığı şeklinde propaganda edilmişti.

Ancak onun İstanbul kuşatmasına karşı olmasının asıl sebebi, Osmanlı’ya karşı Haçlı kuvvetlerinin harekete geçme ihtimalidir. Çandarlı, II. Murad’ın barış siyasetini devam ettirmek istiyordu ve İstanbul fethedilemediği takdirde, Osmanlı'nın başına gelebilecek tehlikelerin farkındaydı. Ayrıca Fatih’le arasındaki husumet yüzünden İstanbul’un fethinin ona sağlayacağı sonsuz kudretin kendi sonunu getireceğini de biliyordu.

İstanbul kuşatmasına karşı çıkmasının asıl sebebi bunlardır. Bizanslılar’dan rüşvet aldığı yolundaki iddialar onu yıpratmak için çıkarılmıştır ve asılsızdır. Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında Çandarlı Halil Paşa ile genç padişah arasında bir husumet oluşmuş ve II. Mehmed, Halil Paşa yüzünden tahtı babasına bırakmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Fatih’in etrafındaki kapıkulu kökenli vezirler de onu Halil Paşa aleyhine kışkırtmaktaydılar. Fatih, kendi otoritesine engel olarak gördüğü Çandarlı Halil Paşa’yı, fetihten hemen sonra, rüşvet dedikodularını kullanarak ortadan kaldırtmıştır.