Sarıkamış Harekatı neden başarısız oldu?

Sarıkamış Harekatı'nın bedeli Osmanlı Devleti'ne çok pahalıya mal oldu. Harekat sırasında binlerce Osmanlı askeri donarak şehit düştü. Bunu fırsat bilen Rus-Ermeni birlikleri Doğu Anadolu'da büyük katliamlara başladılar.

Harekatın başarısız olmasının başlıca nedeni ağır kış şartları ve Osmanlı ordusunun donanım yetersizliğiydi. Olumsuz iklim şartları nedeniyle Osmanlı ordusuna ikmal ve iaşe yapılamıyordu. Ayrıca Enver Paşa'nın şuursuzca verdiği gece taarruzu emirleri Osmanlı ordusunun kayıplarını daha da artırdı.

Sarıkamış Harekatı sonunda, Doğu Anadolu kapıları, Ruslara açıldı. 13 Mayıs 1915'te Ermenilerin işbirliği yaptığı Rus kuvvetleri, önce Van'a, bilahare Muş ve Bitlis'e girdi. Ermenilerin savaş sırasında Ruslara yaptıkları büyük hizmetin karşılığı olarak, bu illerin valilikleri, Ermenilere verildi.

Savaştan sonra, Ermeni-Rus işbirliği sonunda, bölge halkına karşı büyük bir soykırıma girişildi. Van Gölünün ortalarına kayıklarla taşınıp öldürülen, suya dökülen çocuk, kadın, genç ve ihtiyar Türklerin sayısı, kesin olarak tespit edilmemesine rağmen, oldukça fazladır.

Esasen, bu harp sırasında Ermeni Komitacıları, hemen her tarafta isyana hazırlanarak, birçok yerde depolar dolusu silah ve cephane biriktirdiler. Bu silah, teçhizat ve destekle katliam yapıp, Doğu Anadolu'yu harabeye çevirdiler