Sanayi Devrimi nedir?

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllardaki yeni buluşların etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılması Avrupa’daki sermaye birikimimi artmış ve bu süreç de Sanayi Devrimi olarak adlandırılmıştır.

Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmış ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ve en nihayetinde bütün dünyaya yayılmıştır. Hızlı nüfus artışı sonucunda 16. yüzyıldan itibaren ülke nüfuslarında bir patlama yaşanmıştır.

Tarımdaki gelişmeler köyden kente göçü hızlandırmış ve böylelikle sanayide istihdam edilecek bir iş gücü oluşmuştur. Kişilerin yaşam düzeyinin yükselmesiyle, önceleri lüks tüketim mallarından sayılan kahve, çay ve şeker artık orta sınıfın da günlük gereksinimi haline gelerek bu malların tüketim talebini artırmıştır.

16. ve 17. yüzyıllarda yapılan geniş çapta yağmacılık Avrupa’yı finanse etmiş ve gelişimini desteklemiştir. Gerek İspanyolların Orta Amerika kolonilerinin altınlarını yağmalamaları, gerekse İspanyollar’ın gemilerini yağmalayan İngiliz korsanların Avrupa’ya çok büyük miktarda altın kazandırmış olmaları bu zenginleşmede sanayileşme devrimini tetikleyen olaylardan başlıcaları olarak kabul edilmektedir.

1753 yılında Hindistan’da Fransızları yenerek Babür İmparatorluğu'nun hazinesine el koyan İngilizler bu hazineyi ülkelerine taşıyarak büyük bir ekonomik güç elde etmiştir.

Sömürge devletleri sömürgelerinden getirdikleri hammaddeleri ülkelerinde işleyerek yeniden büyük bir pazar olarak görülen sömürgelerine götürerek geri satmışlardır. Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmelerle orta sınıf zenginleşmiş ve bir kapital birikim oluşmuştur. Bu zenginleşme beraberinde insanları yeni yatırım alanları aramaya yönlendirmiştir.